Video fra Svampabanan 2012:

http://www.youtube.com/watch?v=GvvMCSDbuAQ

Video fra Gjønge rally 2012:

http://www.youtube.com/watch?v=OZSq05lIOxM

Video fra Faxe Kalksprint 2010:

 http://www.youtube.com/watch?v=aosQXF0UoWU

http://www.youtube.com/watch?v=dGb0waG2CtE

Video fra Schackenborg Grusrally 2010:

http://www.youtube.com/watch?v=EBoI8DSIhl0

http://www.youtube.com/watch?v=bdL8Vr-nm8o

 

Videoklip:

Klik på nedenstående link

TTA-Rally-vids på Youtube.com